firma ekle islam siteler birliği Dini100.Net Dini Sayfalar ListeNur.de - islami siteler listesi ilahiler666.tr.gg
   
 
  ESMÂ-ÜL HÜSNA
Er- RAHMÂN
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden

Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.

El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.

El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz

Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren

El- MÜ'MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan

El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan

El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip

El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan

El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden

El- BÂRİ'
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren

El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan

El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden

El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen

El- KÂBID
Sıkan, Daraltan

El- BÂSIT
Açan, Genişleten

El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten

El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden

Es- SEMİ'
Herşeyi iyi işiten

El- BASİR
Her şeyi iyi gören

El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren

El- ADL
Çok Adaletli

El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar

El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren

El- AZİM
Çok Azametli

El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren

El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek

El- KEBİR
En büyük, pek büyük

El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren

El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi

El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden

El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren

El- VASİ'
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar

El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli

El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran

Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran

El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

El- KAVİY
Pek Güçlü

El- METÎN
Çok Sağlam

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu

El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek
herşeyin sayısını bilen

El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan

El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan

El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan
El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok

El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci

El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan

El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan

El- MUAHHİR..... İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

El- EVVEL... İLK

El- AHİR... SON

Ez- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar

El- BÂTIN Herşeyden gizli

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden

El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok

Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran

El- AFÜV Çok affeden

Er- RAÛF
Çok lütüfkar
Çok esirgeyen

MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi

Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi

El- MUKSIT...Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan

El- CÂMİ'...İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan

El- GANİY. Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ.. İstediğini zengin eden

El- MÂNİ'.. Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen

Ed- DÂRR.. Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan

En- NÂFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan

En- NÛR...... Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran

El- HÂDÎ.... Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren

El- BEDİ.... Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan

El- BÂKÎ...... Varlığının sonu olmayan

El- VÂRİS... Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi

Er- REŞÎD..... Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

Es- SÂBÛR... Çok sabırlı
selam ve dua ile...
ANKET
 


BU SİTEYİ NASIL BULDUNUZ?
ÇOK GÜZEL
GÜZEL
EH İŞTE
İYİ DEĞİL
KÖTÜ

(Sonucu göster)


Reklam
 
 

 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
>

http://www.ilahiler666.tr.gg